פרסיבל ובירס: כתיבה אוטוביוגרפית במרחב הציבורי

ספריהם של פרסיבל ושל בירס הובאו כדוגמאות לכתיבה אוטוביוגרפית על שיגעון קודם להופעתה של פרדיגמה מדעית - פסיכולוגית של הנפש , וקודם להופעתה של קטגוריה פסיכיאטרית מובחנת של סכיזופרניה . ניתן לאפיין את הכתיבה האוטוביוגרפית הזו של שלהי המאה התשע עשרה ככתיבה שבעיקרה איננה פסיכולוגית אלא פוליטית , והיא חדורה בדחף רפורמטיבי ובתחושת שליחות ציבורית . המדיום האוטוביוגרפי שירת היטב את המטרה הציבורית של הכותבים , כיוון שהספרים יצאו לאור והגיעו אל הקהל הרחב . בין שהספר פנה אל בני משפחתם של החולים , אל הרופאים או אל הציבור הרחב , ובין שמטרתו הייתה מדעית , דתית או חברתית - הכותבים ביקשו לתאר את חוויותיהם האישיות מתוך כוונה להשפיע על המציאות החיצונית . בדומה לנרטיבים של עבדים , או לכתיבתן של נשים שפעלו למען שוויון זכויות ( נרטיבים שהיו נפוצים אף הם בתקופה זו ( , ניתן לראות גם בנרטיבים של שיגעון סוגה המבטאת מאבק על זכויות וניסיון להשמיע את קולם של המדוכאים במרחב הציבורי , בשאיפה לשנות את הסדר הקיים . הכותבים מתארים את עצמם כמי ש ' יצאו מדעתם ' , אך עם כינונה מחדש של התבונה הם מבקשים - באמצעות הכתיבה - ל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה