פרק שני 'יצאו מדעתם': אוטוביוגרפיות של שיגעון במרחב הציבורי

כתיבה אוטוביוגרפית המבקשת לתאר את חוויית השיגעון מבפנים מלווה את ההיסטוריה של השיגעון שנים רבות . זוהי ספרות הנכתבת משולי השיח על שיגעון , שבמרכזו עמדה ספרות תאולוגית ורפואית ובהמשך ספרות מקצועית פסיכיאטרית ופסיכולוגית . משולי השיח עולה קול אחר שלעתים תומך בשיח הדומיננטי ומחזק אותו , ולעתים מביע מחאה והתנגדות ; לעתים המחברים מכירים בכך שסבלו משיגעון ומבקשים לתת משמעות לחוויות שעברו , ופעמים אחרות הם מוחים על האבחנה השגויה שקיבלו ומבקשים להוכיח את שפיותם . יש שהכתיבה מתארת חיבוטי נפש פנימיים ותובנות אישיות , ויש שהיא מבקשת להמחיש את תנאי האשפוז הקשים במוסדות . נרטיבים של שיגעון הם רבים ושונים , אך כפי שדייל פיטרסון ( Peterson , 1982 ( ורוי פורטר ( Porter , 1987 ( הדגימו היטב במחקריהם שהתחקו אחר נרטיבים אלו לאורך ציר כרונולוגי , הנרטיבים מעוגנים בהקשר היסטורי ותרבותי ומבטאים הלכי רוח בני זמנם . חוקרי נרטיבים של שיגעון נוהגים לציין את ספרה של מרג ' ורי קמפה , משנת , 1436 כדוגמה ראשונה בשפה האנגלית לאוטוביוגרפיה המתארת חוויה סובייקטיבית של שיגעון ( . ) Kempe , 2004 [ 1436 ] זוהי ' אוטוביוג...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה