שאלות מנחות

בניסיון להיענות לאתגר שמציבה הספרות האוטוביוגרפית על סכיזופרניה , אני מבקשת להציע קריאה כרונולוגית ורב - ממדית באוטוביוגרפיות שנכתבו על ידי אנשים שהתמודדו עם הפרעה קשה זו . הקריאה תתמקד בייצוגים של סכיזופרניה וחוויית הפסיכוזה בספרות , בשינויים החלים במטרותיה ובמאפייניה של הכתיבה האוטוביוגרפית ובזיקה שבין הכתיבה הסובייקטיבית ובין רעיונות פסיכולוגיים בני הזמן . קריאה רב - ממדית זו תבחן את הספרות האוטוביוגרפית שנכתבה על ידי אנשים שאובחנו כסובלים מסכיזופרניה על פני ציר כרונולוגי , לאורך השנים שבהן צמחה ההפרעה והתגבשה כקטגוריה בפסיכיאטריה המודרנית . קריאה זו תאפשר לתאר באופן מורכב את הממדים השונים של הספרות ואת הזיקות בין הממדים . כעזר , אציג כמה שאלות שינחו את הקריאה בספרים הנבחרים : . 1 ייצוגים סובייקטיביים של סכיזופרניה ושיגעון - מהי תפיסת המחלה המיוצגת על ידי מחברי האוטוביוגרפיות ? מהו עולם הדימויים המשמש אותם על מנת להקנות מבע לחוויה הסובייקטיבית של הפסיכוזה ? מהם השינויים שחלו בייצוגים אלו לאורך השנים ? . 2 שימוש במדיום האוטוביוגרפי - מהי מטרת הכתיבה וכיצד היא מתכתבת עם ייצוגי השיגעון...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה