תוכן העניינים

הקדמה 9 פרק ראשון : קריאה רב - ממדית באוטוביוגרפיות של שיגעון 13 סכיזופרניה 14 נרטיבים של מחלה 23 נרטיבים של שיגעון 24 שאלות מנחות 35 בחירת הספרות 37 העמדה הפרשנית 40 פרק שני : ' יצאו מדעתם ' : אוטוביוגרפיות של שיגעון במרחב הציבורי 43 הנרטיב של ג ' ון פרסיבל : בין דת לתבונה 45 קליפורד בירס : ניצחון התבונה בשליחות רפורמה ציבורית 53 פרסיבל ובירס : כתיבה אוטוביוגרפית במרחב הציבורי 60 פרק שלישי : המקרה של שרבר : נרטיב של שיגעון , פסיכואנליזה ופסיכיאטריה 63 המקרה של שרבר : ויכוח על אמת ומשמעות 64 פרויד , שרבר והפסיכיאטריה הגרמנית 81 פרק רביעי : ' החיה שבפנים ' : נרטיבים של פסיכוזה והאתוס הפרוידיאני 85 ג ' יין הילייר : כתיבה כתיקון 86 לארה ג ' פרסון : הכתיבה כמשמרת שפיות 99 ג ' ון אוגדון : בין תאוריה פסיכולוגית לחוויה סובייקטיבית 109 ' החיה שבפנים ' : מטפורה סובייקטיבית של סכיזופרניה 115 פרק חמישי : סכיזופרניה כעולם : הרחבת נקודת המבט 121 יומנה של נערה סכיזופרנית : אוטוביוגרפיה בשני קולות 124 ברברה או ' בריאן : סכיזופרניה כמחזה 131 ג ' ואן גרינברג : מעולם לא הבטחתי לך גן של ורדים 141 סכיזופר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה