קיצורי שמות הארכיונים

א " א — ארכיון אגד , תל אביב אא " א — ארכיון אשדות יעקב איחוד אא " ח — ארכיון אבא חושי , אוניברסיטת חיפה א " ב — ארכיון בונדי , רמת גן אב " ג — ארכיון המרכז למורשת בן - גוריון , שדה בוקר אב " פ — ארכיון בית פישר , אגף במוזיאון העירוני לתולדות קריית אתא , קריית אתא א " ה — ארכיון הדסה , ניו יורק אהי " מ — ארכיון היסטורי עיריית ירושלים , ירושלים אה " ע – מכון לחקר תנועת העבודה ע " ש פנחס לבון , תל - אביב אהע " ח — ארכיון העיר חיפה , חיפה אהת " א — ארכיון היסטורי עיריית תל אביב , תל אביב אח " ח — ארכיון חברת החשמל , חיפה אי " ט — ארכיון יד טבנקין , אפעל אלה " מ — ארכיון לשכת המסחר , תל אביב א " מ — ארכיון המדינה , ירושלים אמ " ע — ארכיון מפלגת העבודה , בית ברל אנ " ח — ארכיון נמל חיפה , חיפה א " צ — ארכיון צה " ל , קריית אונו אצ " א — ארכיון צבי אילן , מכללת בית ברל אצ " מ — ארכיון ציוני מרכזי , ירושלים ארה " כ — ארכיון רמת הכובש את " ה — ארכיון תולדות ה ' הגנה' גצ " ד — גנזך הציונות הדתית , ירושלים CZA – Central Zionist Archive  אל הספר
יד יצחק בן-צבי