'חזית ברוחב הכביש': תרומת התחבורה הציבורית לעמידת היישוב במלחמת העצמאות

משה נוה במאמר זה נבחנים שירותי התחבורה הציבורית האזרחית במלחמת העצמאות על שני שלביה ותרומתם לקיום החיים האזרחיים . המאמר מקיף את שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים בכל הארץ ובודק מי הפעיל את השירותים , כיצד התמודדו המפעילים עם תלאות המלחמה , מהם האמצעים שעמדו לרשותם ומה היו תהליכי קבלת ההחלטות של מפעילי השירות השונים . מנותחים בו יחסי הגומלין שבין השלטון המרכזי והעירוני בתקופת טרום המדינה ולאחר הקמתה , ובין מפעילי שירותי התחבורה , ונבחנת השאלה אם הכירו השלטונות בחיוניותם של שירותי התחבורה לאזרחים , אם הם הגישו סיוע ותמיכה למפעילי השירות , אם מילא מערך התחבורה הציבורית את תפקידו ואם נרתם במלוא כוחו ויכולתו למאמץ המלחמתי . אכן , הייתה תחבורת נוסעים ציבורית בימי המלחמה ונהגי האוטובוסים מצאו את עצמם מתמודדים מדי יום ב ' חזית ' הכביש . את פועלם ואת תרומתם לעמידת העורף ולניצחון במלחמה אני מבקש לבחון במאמר זה . בני מהרש " ק , קצין התרבות של הפלמ " ח , אמר על יחידת הפלמ " ח שעליה הוטלה האחריות להבטחת הדרך לירושלים בימי מלחמת העצמאות : ' בכל ההיסטוריה הצבאית לא נוצרה עוד יחידה שרוחב חזית הלחימה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי