קיבוצים במלחמה: אשדות יעקב ורמת הכובש כמקרי בוחן

1948 קרן מיוחדת לרכישת מיכון שיועדה בעיקרה לעיבוד הקרקעות הנטושות בהיקף של 50 , 000 ל " י . נרכש מיכון בשווי 250 , 000 ל " י . 118 נוסף על כך נתנה קרן הקיבוץ המאוחד בשנת 1948 הלוואות למשקים בגין נזקי המלחמה בסכום של כחצי מיליון ל " י . התנועות האחרות נתנו סכומים קטנים יותר . כן הוקמה קרן עזרה הדדית בקיבוץ המאוחד , שבאמצעות מיסוי על קיבוצי התנועה גייסה סכום של 20 , 000 ל "י שניתן לקיבוצי התנועה שנפגעו במלחמה . 119 בראשית 1949 חל שינוי יסודי במימון צורכי ההתיישבות והחקלאות . הבנק ליצוא ויבוא של ארצות הברית אישר לממשלת ישראל הלוואה בסך מאה מיליון דולר ל 15 - שנה ב 3 . 5 - אחוזי ריבית לרכישת ציוד ומכונות בארצות הברית . מתוך זה הוקצבו 35 מיליון דולר לפיתוח ההתיישבות החדשה והוותיקה ולמפעלי מים . דוד הורוביץ , מנכ " ל משרד האוצר , קבע כי ' גדלו במידה ניכרת הן הנפח הפיזי של ההשקעות בחקלאות והן חלקן בתוך כלל ההשקעות העולה בהרבה על חלקן בהכנסה הלאומית ואף על אחוז המפרנסים החקלאיים בקרב כלל מספר המפרנסים . ב 1949 - היו ההשקעות בחקלאות 18 . 5 מיליון ל " י שהן 23 . 1 אחוז מכלל ההשקעות במשק וב 1950 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי