מחט, משוריין ועוגת פרות: פועלות ו'אזרחיות' עובדות ומתנדבות במלחמת העצמאות

בת - שבע מרגלית שטרן ' כולנו יודעות שבשעה זו של ראשית עצמאותנו המדינית — על חגה ועל קרבנותיה — מופנית תביעה גדולה , כבדה ונוספת , אלינו בתוקף היותנו נשים ואמהות ' , פנה כרוז מועצת הפועלות לחברות התנועה אחרי הכרזת המדינה . ' את עבודת [ ה ] יום - יום , כפועלות בעיר ובכפר , כאמהות לילדים , נמשיך בכל מקום במשנה רצון ואחריות . כי בברכת עבודתנו תלוי עתידנו כמו שהוא תלוי בכושר הגנתנו . את צו הגיוס נמלא , כל אחת בשעה שתידרש ולמקום שתימצא ראויה לו — לכוח המגן או לשירותים חיוניים ' , שרטטה הנהגת תנועת הפועלות את תחומי העשייה המצופים מהחברות בשעה זו . בחינת אורחות החיים ביישוב מנקודת מבט מגדרית שגורה פחות בחקר מלחמת העצמאות . ניתוח מגדרי של הסדר הכלכלי - חברתי יסייע להאיר את התנהלותה של החברה האזרחית היהודית בארץ ישראל , במציאות שנכפתה עליה מהחלטת החלוקה באו " ם בנובמבר 1947 עד סיום מלחמת העצמאות ב . 1949 - בתקופה זו שני שלבים עיקריים : מלחמת אזרחים בין הערבים ליהודים תושבי הארץ ; וממאי 1948 מלחמה בין מדינות ערב למדינת ישראל שאך זה קמה . במהלך המלחמה היטשטשו הגבולות בין החזית לעורף . כאשר קצרו יד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי