מחירים רשמיים של מוצרים שונים (מא"י לק"ג או ליחידה), ומחירים קמעוניים בשוק השחור <sup>24</sup>