לוח :1 קונפקציה: דין וחשבון על האספקה עד <sup>63 </sup>31.10.1948