עמידתה של ירושלים במצור הכלכלי

משה ארנוולד מבוא ירושלים לא הייתה במוקד העשייה , התכנון והפיתוח של הנהגת היישוב היהודי בשלושים שנות המנדט הבריטי . התפתחותן של תל אביב וחיפה בתקופה זו הייתה רבה יותר משל ירושלים . גם פיתוח ההתיישבות בהרי יהודה סביב ירושלים היה בעדיפות נמוכה . אהרן ' רוניה ' רבינוביץ , מזכיר ההסתדרות בירושלים , האשים את ראשי המוסדות המיישבים בהזנחת ההתיישבות בהרי יהודה ובהשארת ירושלים מנותקת מבחינה גיאוגרפית וכלכלית . ' בלא תעשיה מפותחת , בלא " הינטרלנד" חקלאי , בלא ציבור פועלים מבוסס בעבודה , בלא ריכוז חברתי של ישובה העברי , — נשארה ירושלים ברובה מחוץ לזרם ההתחדשות המחייה את הישוב העברי . על כן נשארה ירושלים ביסוד קיומה הכלכלי עיר של " חלוקה " , אשר מקורות פרנסתה באים אליה מחוצה לה ' . זו הייתה גם דעתו של מרדכי איש שלום , מפעילי גדוד העבודה ומועצת פועלי ירושלים , ולימים ראש עירית ירושלים , שכתב בזיכרונותיו : ' חשיבותה של ירושלים לעם היהודי ולמפעל התקומה בארץ ישראל , לא הייתה בתודעה של המנהיגות הציונית — לא בקרב אנשי הוועד הלאומי ולא בקרן הקיימת לישראל , שהייתה בעצם הגורם הקובע באותן השנים . לדעתי , עד ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי