תל אביב: כלכלת מלחמה במעבר מהמנדט למדינה

' תו עירית תל אביב ' שעיקרו : ' מגבית [ של ] אחוז אחד מכל קניה של מצרכים שונים בבתי עסק מסוימים [ ... ] הכסף ישמש ] מקור - קבע לצרכי הקלת מצוקתם של פליטי הגבולות ' , וסיים : ' תושב עירנו ! שוועת הקרבנות מגעת אליך , עזר תעזור לאחיך באסונו ' . אליעזר פרלסון ביקש לייעד את ההכנסות ממס זה להקמת שיכון לפליטים . לא ברור מה היה הסכום שחברי הנהלת העיר חשבו לגבות ובכמה זמן , אולם המס עורר התנגדות חריפה בקרב התושבים , אולי מפני שהוטל גם על מצרכי מזון , ובסופו של דבר לא נכפה . ישראל רוקח , ראש העירייה שחזר מארצות הברית בתחילת מארס , 1948 חידש את המס , אולם הפכו למס קנייה / מותרות בפועל , והטילו על כל המצרכים , למעט מזון . במארס החליט גם הוועד הלאומי ( ולמעשה ועדת המצב היישובית של המוסדות הלאומיים ) להטיל מס בשם ' תו בנזין ' שיוטל אחת לשבוע על כרטיסי נסיעה באוטובוס באותו יום . עיריית תל אביב נדרשה לאשר מס זה עבור הקווים העירוניים של החברות ' דן ' , ' שחר ' ו ' המקשר ' . במקביל הועלו כל המסים הרגילים . בחודש אוגוסט כתב אזרח ' מבולבל ' לראש העירייה : ' הנני פונה לכבודו בתור [ ... ] תושב תל - אביב [ ....  אל הספר
יד יצחק בן-צבי