מים סוערים בנמל הבית: המאבק על מעמדו והפעלתו של נמל חיפה במעבר מיישוב למדינה

ענת קדרון מבוא נמל חיפה היה בעל חשיבות מיוחדת בתקופה המנדטורית . לבד מהיותו מקור תעסוקה מרכזי , חשיבותו כשער כניסה לארץ ויציאה ממנה של סחורות ואנשים , תיירים ועולים , הפכה את האחיזה היהודית בו לאינטרס ראשון במעלה . אינטרס זה היה משותף לארגוני הפועלים , ובראשם מועצת פועלי חיפה , ולארגונים הקהילתיים , ובראשם ועד הקהילה , והחל ב 1936 - גם לוועדת המצב המקומית . גופים אלה השקיעו מאמצים רבים בגיוס פועלים למקומות עבודה מעורבים , ובהם הנמל , ובניסיונות למנוע את עזיבתם בימים של מתח לאומי . הם ניסו לפעול אצל השלטונות הבריטיים לאבטחת הפועלים במקומות העבודה ובדרך אליהם , ובמקביל הדגישו את החשיבות הלאומית שבהמשך העבודה העברית . אולם 1 על חשיבותם של מקומות העבודה המעורבים : תמיר גורן , ' הניסיונות להשגת סידורי ביטחון במקומות עבודה מעורבים בחיפה ' , אסנת שירן ( עורכת ) , הזירה הימית : מראשית ההעפלה עד ראשית המדינה 1949 - 1934 ( עלי זית וחרב , ז ) , יד טבנקין , 2007 עמ ' . 227 – 191 על היחסים בין פועלים יהודים ופועלים ערבים בעיר ראו למשל : Deborah Bernstein , Constructing Boundaries : Jewish and Arabs...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי