אזרוח מחנות הצבא הבריטי

עמירם אורן רוב המחנות והמתקנים ששימשו את צה " ל בראשית ימיו היו המחנות שבנה הצבא הבריטי בתקופת המנדט , בעיקר בימי מלחמת העולם השנייה . בקיץ 1947 שימשו מחנות אלה את הצבא הבריטי בארץ ישראל המערבית , שכלל בשיאו כ 100 , 000 - חיילים . עם סיום שלטון המנדט הבריטי נשארו רוב המחנות על תילם . חלקם נרכש בידי הסוכנות היהודית או בידי גורמים פרטיים . בתום המלחמה החל צה " ל לצמצם את כוחותיו וחלק לא מבוטל מהמחנות הועבר לשימושים אזרחיים שונים . במאמר מוצגים פעילות המוסדות האזרחיים לרכישת המחנות טרם יציאת הצבא הבריטי את הארץ ותהליך אזרוח המחנות בתום מלחמת העצמאות . מחנות הצבא הבריטי בשלהי שנת , 1947 ערב יציאת הצבא הבריטי את הארץ , כללה התשתית הפיזית שלו מחנות , שדות תעופה , מבנים שונים ששימשו מחסנים ומשרדים , מגרשי חניית רכב ועוד , בסדרי גודל שונים . שטחה הכולל של תשתית זו מנה מאות אלפי דונם . המחנות ושדות התעופה שהשתרעו על שטחים נרחבים נבנו בעיקר בזמן מלחמת העולם השנייה על קרקעות שהבעלות עליהם הייתה שונה : של המדינה , כלומר ממשלת ארץ - ישראל , של קרן קיימת לישראל ( קק " ל ) וכאלה שבבעלות פרטית . בשטחי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי