מקומו ומשמעותו של הרכוש שהותירו אחריהם הפליטים הפלסטינים בעיצוב המרחב הכפרי במדינת ישראל

ארנון גולן מבוא קווי שביתת הנשק שנתחמו בעקבות משאים ומתנים שניהלה מדינת ישראל עם מדינות ערב בין פברואר ליולי , 1949 הגדירו את שטחה הריבוני הלכה למעשה . שטח זה עבר בעקבות המלחמה שינויים רבים בשנתיים הראשונות והמכוננות לקיומה , בין שלהי 1947 לאמצע . 1950 מאות אלפי ערבים שהתגוררו בשטח שבו קמה מדינת ישראל נאלצו לעזוב את מקומות מגוריהם , ומבנים רבים שבהם הם התגוררו נפגעו או נהרסו בזמן הקרבות ואחריהם . כמעט בה בעת הוחל באכלוסו של שטח זה במאות אלפי יהודים , ניצולי שואה ועולים מאירופה ופליטים ממדינות ערב . השינויים המרחביים במלחמת העצמאות אינם תופעה ייחודית . המאה העשרים הייתה רצופה במלחמות שלוו בתהליכי הרס נרחבים ובתנועות אוכלוסייה בזמן הלחימה ועם סיומה , שהיקפן נאמד בכמאה מיליון נפשות . תהליכים אלה התחוללו בעיקר בזמן שתי מלחמות העולם ואחריהן , כתוצאה ממלחמות המשך ומאבקים פוסט - קולוניאליים באירופה , באסיה , באפריקה ובמרכז אמריקה . אל תהליכי ההרס והחורבן האלה נלווה במקרים רבים שינוי הנוף האנושי של אזורי הלחימה , שם התגוררה אוכלוסייה שנמלטה או גורשה מהם . ההרס היה בראש ובראשונה של רכוש : בתי ד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי