הקדמה

אירועי מלחמת העצמאות ( 1949 – 1947 ) זכו לכתיבה היסטורית נרחבת , כיאה לחשיבותם ולמשקלם בעיצוב תולדות ארץ ישראל במאה העשרים . עיקר המחקר ההיסטורי באקדמיה ומחוץ לה יוחד לתיאור ולניתוח מהלכי המלחמה במציאות המדינית על תהפוכותיה . במלחמה היו מעורבים כל אזרחי הארץ , יהודים וערבים , ישירות ובעקיפין . חוויותיהם של האזרחים מן השורה , הלוחמים והנופלים , מצאו ביטוי ביומניהם , בזיכרונותיהם ובכתביהם , אך רק עבודות אקדמיות מעטות הוקדשו להם . בשנת 2002 יזמו אניטה שפירא ומרדכי בר - און פרויקט מחקרי - אקדמי נרחב ומתמשך לעידוד העיסוק המחקרי בחברה האזרחית ובהשפעותיה על מלחמת העצמאות . תכליתו של הפרויקט הייתה למלא את החסר ולחשוף היבטים לא מוכרים בכל הנוגע לתחומים הלא צבאיים של המלחמה , ובה בעת להקנות מבע מורכב ורב פנים להקשרים המדיניים - צבאיים של האירועים שהתרחשו בפרק הזמן הנדון . הנחת היסוד שהנחתה מגמה זו הייתה שאין להבין נאמנה את קורות אותם הימים , את אופני התפתחותם , את נפתוליהם ואת הכרעותיהם בלי לבחון לעומק את החברה האזרחית כגורם מרכזי במסגרתם . המכון לחקר הציונות וישראל ע " ש חיים וייצמן באוניברסיטת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי