כלכלה במלחמה

קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות עורכים מרדכי בר - און יצחק גרינברג מאיר חזן כלכלה במלחמה קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות כלכלה במלחמה קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות עורכים : מרדכי בר - און יצחק גרינברג מאיר חזן  אל הספר
יד יצחק בן-צבי