נספח: ארכיון נזר דוד - מחלקת "קול הנבואה"

( סידר וערך : י ' ביטי ) קטלוג זה נעשה בשנת תשס " ד מתוך אלפי דפים שנשמרו בארכיון ' נזר דוד ' . השלב הראשון היה איתור ואיסוף המסמכים הקשורים לספר ' קול הנבואה ' , השלב השני כלל מיון ומספור לפי העקרונות הבאים ( ייתכן ומאז נתווספו פריטים אחרים למחלקה ) . עקרונות הקטלוג . 1 החומר הקשור לספר " קול הנבואה מחולק ל - 4 קבוצות עיקריות : : 5 כללי : על הספר ומבנהו 5 א : קול הנבואה : חלק ראשון - ההגיון השמעי בפלוסופיא הדתית בישראל 5 ב : קול הנבואה : חלק שני - ההגיון התורני השמעי במידות שהתורה נדרשת בהן 5 ג : קול הנבואה - חלק שלישי - ההגיון הסודי השמעי בחכמה הפנימית ( הערה : שמות חלקי הספר והתעתיק ( כגון " פלוסופיא ") תואמים את כתבי - היד והספר המודפס ) . . 2 ספרת המאות מציינת פרק באחד החלקים או קבוצה בפני עצמה , למשל : : 100 \ 5 כללי , מבנה כללי 5 א \ : 200 חלק ראשון , ספר ראשון - יסודי הפלוסופיא בישראל 5 ב \ : 500 חלק שני , ספר ד ' - דבר הלמד מעניינו , שני כתובים 5 ג \ : 800 חלק שלישי , תוספות ( הערה : מספר זה ניתן לספר \ מאמר לפי התכנית הכללית - התיאורטית של "קול הנבואה " , גם אם בפועל המאמר לא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד