אחרית דבר

הנביאים ובני הנביאים התבודדו בהרים ובגבעות , מסביב למראה פני שדות וטהר שמים , ורוח צח חרישית נושבת , מחיה הנפש ומשיב הרוח במראה קדש , מרנין ומעלה , להקשיב , לשמוע אמר דבר קדש יי ' . - למחסה ממטר ומקור ליל התכנסו במערות . ספרים רבים לא היו אתם . הרי לא היו זקוקים לאוצרות ספרים כמו ספרי הש " ס והפוסקים ונושאי כליהם . כל זה המשא של ספרים ונירות , המלעיטים את הנפש בניר , והמסיחים את הדעת מן המרומם והנעלה טהר שמי ד ' . מגילת סתרים , ג - , 1 כט חלקו הראשון של חיבור זה - בעל אופי ביוגרפי - ביקש לשרטט קווי - יסוד למקורות היניקה של הגותו של הרב הנזיר ובעצם צייר דיוקן של אישיות מורכבת , המתפתחת מתוך המפגש עם האות הכתובה ועם הספר : בבית המשפחה , בבתי - מדרש השונים ובספריות האוניברסיטאיות . אכן , עבור רבים ממכיריו ומתלמידיו היה הרב הנזיר ללא ספק " איש - ספר " . כך למשל מתוארים השיעורים עבור תלמידי ישיבת מרכז הרב שהתקיימו מדי שבוע בביתו : היה נוהג , כלשונו , " ללמוד את הספר ומן הספר " . לאחר קריאת הקטע ופירושו לפי הגרסאות השונות , היה משווה את הרעיון לזרמים ודעות שונות בפילוסופיה הכללית בכלל והישרא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד