על קבלה ונבואה

בין המקובלים השונים שמוזכרים אגב ' גילוי אליהו ' ראוי לייחד את הדיבור על אברהם אבולעפיה משום שמבחינות רבות , יחסו של הרב הנזיר לאבולעפיה משקף את דרך לימודו ואת האופן בו שיטתו התגבשה : מאינטואיציות ראשוניות להשקפה מנומקת . על הדרך בה הכיר הרב הנזיר לראשונה את כתבי אבולעפיה מסופר ב 'מגילת סתרים ' : והנה נתודעתי על ידי חוקר נסתרות אחד , ( פרופ ' שלום , שבקרני עם הרא " ם בביתנו בשבת ) לכתבי יד של ר ' אברהם אבולעפיא ז " ל ותלמידיו , ובקחתי אותם בידי , והיו לי למעורר עז תקיף ואיתן , ורוחי הומה ומתקדש ומטהר , ועולה אל על , במצאי את הגיוני ודרכי בינתי בהגיון השמעי הנבואי , בקבלה הנבואית , ( של ר ' אברהם אבולעפיא ) , ובשירי זמרה ורנה בניגוני נועם תהלים , בשפיכת הלב בעתות בלילה , בשעות טוהר עליון , כשכולי גופי רועד וכואב בכלות הכחות , רוחי עולה , ונשמתי חיה , עד כדי . 19 יש לציין שבין המקורות השונים שהרב הנזיר מביא אודות ' גילוי אליהו בארח שכל' ( כגון תיקוני זוהר , רח " ו , מהר " ל ורמח " ל ) הוא מצטט גם פרק מ " אורות הקודש " לראי "ה קוק בשם זה ( אוה " ק א , עמ ' קלו ) : " בדרך דמיון , או הרגשה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד