על ספרים ומקובלים

תקופת חז " ל וספרות ההיכלות ( פרקים ה - ז ) הקבלה הספרדית וספרות הזוהר ( פרקים יא - כב ) הקבלה בארצות אשכנז ( פרקים כג - כח ) קבלת האר " י בארץ ישראל ( פרקים כט - פז ) התפשטות קבלת האר " י בחוץ לארץ ( פרקים פח - צט ) קבלת רמח " ל ( פרקים ק - קכה ) חלוקה זו מאפשרת לדבר על רצף רעיוני היסטורי מצד אחד ומצד שני , מבליטה את התמורות המתרחשות במישור האידיאי . אך כאמור , בל נטעה ונראה במאמר זה סקירה היסטורית - רעיונית גרידא : הוא טומן בקרבו מספר אמירות אידאולוגיות שאינן נאמרות בצורה גלויה אלא נרמזות בלבד , כדרכו של ההגיון העברי השמעי . מבחינה מתודולוגית עלינו לאמץ עיקרון פרשני זה ולגלות כיצד הצורה משקפת את התוכן . מבנה הפרק נע לכאורה סביב הציר ההיסטורי אך לא מעט פעמים סוטה ממנו ודומה שפרשנותו של הרב הנזיר באה לידי ביטוי לא ברצף העיקרי המרכזי אלא דווקא במיקום ובהקשר שבחר להציג מספר ספרים ומחבריהם . כך למשל הדיון על קבלת חסידות אשכנז ( פרק ו ) אינו מופיע בחטיבה העוסקת בקבלה בארצות אשכנז ( הקשר גיאוגרפי ) או במקובלי ימי - הביניים ( הקשר היסטורי ) אלא דווקא בין פרק ' ספרי הרזים הקדמונים ' לפרק ' ספ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד