פרק שלישי: קבלה - עיון וחוויה

בתורת ' ההגיון העברי השמעי ' תורת הקבלה וסמליה תופסים מקום מרכזי . כזכור , בתכנית המקורית לחיבור " קול הנבואה " הספר מתחלק לשני חלקים בלבד : הראשון עוסק בפילוסופיה , השני ב ' רוח הסוד העברי ' ( . ( 140 \ 5 כאמור , עבור הרב הנזיר , הקבלה נתפסת כהמשך הנבואה : הרוח הנבואי , או רוח הקודש , הוא ראשית חכמת ישראל , וביחוד ראשית החכמה הפנימית בישראל , הנקראת חכמת האמת או חכמת הקבלה ( קוה " נ , עמ ' קלה ) . עם זאת , חלק זה של " קול הנבואה " לא הגיע כלל לידי גיבוש . המאמר "החכמה הפנימית " המתפרס על מחציתו השנייה של הספר ( עמ ' קלה - שיח ) אינו עוסק ישירות בהיבטים הרעיוניים של תורת הקבלה אלא בספרי קבלה ובמקובלים . לאמיתו של דבר מאמר זה שייך דוקא לחלק הראשון של הספר ( כמובא בתוכן העניינים המפורט ) ולא לחלק המוקדש ל ' הגיון הסודי השמעי בחכמה הפנימית ' . במילים אחרות , המאמר " החכמה הפנימית " משמש " מבוא " לחכמת הקבלה בלבד . דברי קבלה עצמם יבואו למקומם בחלק השני של הספר , המופיע בכמה גרסאות שונות . תחילה לפי סדר זה : ' רוח הסוד העברי ' , מאמר א ' - ' רוח בינה ' , מאמר ב ' - ' עולם הבריאה ' , מאמר ג ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד