מוטיב השמעיות

' קול הנבואה ' הוא גם ' ההגיון העברי השמעי ' . מוטיב השמעיות הוא מרכזי בהגותו של הרב הנזיר וכמעט ואין עמוד בספר שאינו מזכיר ביטוי זה . מהי משמעות השמעיות או ליתר דיוק , מהן המשמעויות של השמעיות ? ' שמעי ' פירושו - קודם כול - מה שמתיחס לחוש השמיעה . אבל אין די בזה : מאפיין זה מצרף לדיון על ההגיון העברי את ההבחנה היסודית בה נהגו חכמי ימי הביניים בין החלק השכלי שבתורה לבין " החלק השמעי " שבה . ניסוחה של יכולתו ואף על דרך אנתרופומורפית . לעומת זאת , האומן היהודי היה מוגבל יותר ותיאור האלוהות נאסר עליו מכול וכול . לפיכך היצירה היהודית התרכזה ב ' העתק' בלבד של העולם הנברא שאמור היה לרמוז על העולמות העליונים . אידל מוסיף ואומר שמוטיב ה ' העתק ' תופס מקום נכבד בספרות המדרשית : הקב " ה מתבונן בתורה ובורא את העולם , משה מתואר כמעתיק את התורה מספר קדמון ובצלאל מעצב את מנורת המשכן לפי הציור שהתגלה למשה . ההבחנה בין מצוות ' שכליות ' לבין מצוות ' שמעיות ' הוא בדברי רס " ג ( אשר שאב הבחנה זו מכתבי המועתזילה המוסלמית ) : הוא מבחין בין מצוות שתועלתן לאדם ולחברה ומובנות בצורה ברורה על ידי השכל , לבין מצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד