מאפיינים והגדרות

כאמור בפרק הקודם , עניינו של ספר " קול הנבואה " הוא ב ' איך ' ולא ב ' מה ' . הרב הנזיר מבקש לחתור אחר אותה רוח צורנית ייחודית ליצירה היהודית לדורותיה , ובניסיון לזהות ולהגדיר את מאפייניה העיקריים העומדים מאחורי פניה השונות . מגמה זו ( בלשונו , הגדרת ה " תבנית " ובגרמנית : ' Struktur ' ) עמדה לנגד עיניו בחיבור שערך לקראת סיום לימודיו באוניברסיטת באזל , חיבור שלא הוגש אך נמסר לדפוס לאחר מכן , בגרמנית ובעברית . מתוך מאמר זה ( "תבנית הפלוסופיא הדתית היהודית " ) , דומה שניתן להצביע על שני היבטים מרכזיים : החכמה העברית מיוחדה בתבניתה התורנית והמשלית . היא אמורה כמצוה , הלכה למעשה , באמרה קצרה , כמשל , בתורה , משלי שלמה , וקהלת ( קוה " נ , עמ ' טו ) המאפיין הראשון - ' התבנית התורנית ' - מתייחס למילה ' תורה ' . מונח זה מוביל לשורש ' הוראה ' ולקביעת הדרך שיש ללכת בה ( ' הלכה ' ) וכן למכלול האמונות והמעשים שביהדות ( ' תורה ומצוות ' ) : תורה משמעה עיונית ומעשית כאחת , על דבר שאינו נוגע למעשה שואל התלמודי , מאי נפקא מינה . הכלל הוא , גדול תלמוד שמביא לידי מעשה . החכם הוא שמעשיו מרובים מחכמתו , והכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד