פרק שני: ההיגיון העברי השמעי

בראשית מאמר ' תבנית הפלוסופיא הדתית היהודית ' הפותח את ספר "קול הנבואה " כתוב לאמור : החכמה העברית נקנית בדרך מיוחדה לה . יש בעלי דעה מודרניים , המבקשים חכמה ודעת בספרות העברית העתיקה , ולפי דבריהם , אינם מוצאים את מבוקשם . ויש מהמאמינים בתמימות התורה הקדושה , הסוברים למצא בכתבי הקדש אמונה וחיים , אך לא מדע , שאותו הם מבקשים בספרויות החדשות . בה בשעה שהתורה הרי היא חכמה בעצמה החכמה העליונה , החנונה מאת החונן לאדם דעת . גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך . נעילת דלת זו בפני מבקשי החכמה העברית מימין ומשמאל באה מתוך התבנית , או הדרך , המיוחדה לה , השונה מדרכי הספרויות החדשות . היא זקוקה משום כך לקורא - פועל , חכם ומבין מדעתו , או לחנוך בפלוסופיא [ כך !] הדתית היהודית , המתווכת בין הספרות המערבית והחכמה העברית ( קוה " נ , עמ ' יא ) . דומה שהמבוכה המתוארת בשורות אלו אופיינית גם למי שאוחז בספר "קול הנבואה " לראשונה . המבקש ממנו חכמה ודעת הולך לאיבוד בין הפסקאות הקצרות השונות ואינו מבין את הקשר ביניהן . המצפה למצוא בו תורה וחיים הולך ונרתע מריבוי ההפניות המלומדות הסוקרות את חכמת יון ואת ספרות העמים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד