הספר המודפס

חמישים שנות לימוד ומחקר באות לידי סיום כאשר ספרו של הרב הנזיר יוצא לאור , כשנתיים לפני שהסתלק לעולם האמת . האם ניתן להגיד שהמלאכה הושלמה ? במה מבטא הספר את שאיפתו הגדולה של המחבר ? במה מתרחק הוא מהתכנית המקורית ? הרושם הראשון העולה בעיני מי שמחזיק בידו את ספר " קול הנבואה " - מהד ' תש " ל הוא שלפניו ספר בנוי היטב , מחושב ומתוכנן . אכן , פאראטקסט עשיר הכולל תוכן מפורט , חלוקה לפרקים , מילואים , תיקונים ומפתחות תורם רבות להתרשמות זו . עמודי הספר מחולקים לשניים : החלק העליון מורכב ממשפטים בודדים ערוכים בפסקאות קצרות והחלק התחתון - המוקדש להערות ביוגרפיות וביבליוגרפיות - מתפרס לרוב , על חלקו הארי של העמוד . כל אלו משקפים את תשומת - הלב המיוחדת של הכותב / העורך המכוונים את שיקולי העריכה לבהירות הדעת ולדיוק המחשבה , את התלבטויותיו ואת הכרעותיו , . 48 רמז לקריטריון " בהירות הדעת " של דיקארט ( “ claire et distincte " ) כאמת - מידה כללית לקבלת אמיתות ודאיות ב " הגיונות על הפילוסופיה הראשונית " ( מהד ' י ' אור , ירושלים תש " ם , עמ ' . ( 67 - 63 . 49 בתורת הספרות וחקר הספר המודפס כל הפרטים הסובב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד