ניסיונות עריכה

תכנית העל התיאורטית של ספר " קול הנבואה " היא תוצר של שנים רבות של חשיבה ולימוד , עיון ובירור . בפועל , השאיר הרב הנזיר אלפי דפים בכתב - יד הקשורים לחזונו הגדול . חומר זה טרם נבדק לפרטיו וספק אם ניתן הדבר להיעשות : חלק לא קטן מהרשימות אינו קריא , פסקאות רבות נכתבו ונעתקו מספר פעמים עם שינויים קלים ומעטים הם הדפים בהם מצויין תאריך כתיבתם . ברם , מתוך החומר הרב הנאסף בארכיון " נזר דוד " , ניתן להצביע על שלבים שונים של עריכה עד לפרסומו של הספר - בעצם , הספר החלקי - בשנת תש " ל , כשנתיים לפני פטירת המחבר . כבר בשנות מלחמת העולם הראשונה - עת עבר לבאזל - התחיל הרב הנזיר לחקור בדבר " ההגיון העברי השמעי " , לסדר מחשבותיו בכתב ואולי אפילו להעלות על הדעת כתיבת ספר בעניין . כך למשל עולה בקטע הבא משנת תרע " ו : אמנם מחשבתי נתונה בעיקר להגיון , המערבי הכללי , העתיק והחדש , לכל זרמיו ואסכולותיו , וביחוד להגיון העברי השמעי הנבואי . התחלתי לעבוד עבודה מדעית בזה , הנני הוגה בה יומם ולילה , בעלותי על משכבי ובקומי , הוגה חושב ומהרהר בניסוח משפטים ומאמרים , ברורים , מוצקים , ומעלה על הכתב , בזיקוק אחרי זי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד