התשתית התיאורטית

כבר בגיל צעיר ראה הרב הנזיר את מפעל חייו ותכלית שנות לימודיו הרבות בהצגת מה שהוא מכונה כבר אז ' ההגיון העברי ' : צריך להוכיח , לעצמי , ולבני הדור המודרני , שיש הגיון עברי מיוחד , הנבדל מההגיון המערבי … זוהי תכלית כל עמלי , ובלותי שעותי החשובות בספרי ההגיון לעמים ( מגילת סתרים , ב , ט ) אכן , כותרת המשנה של ספר " קול הנבואה " היא " ההגיון העברי השמעי " ואבל עברו מעל חמישים שנה להצבת היעד המעורפל , עד שהתוכנית המופשטת קרמה עור , לבשה גידים , הסתעפה לכרכים והתפרטה לפרקים . האם היעד הושג ? עיון בספר עצמו והארתו בעזרת חומר ארכיוני מגלים שהספר המודפס רחוק מהתכנית המקורית . יש צורך אם כן לדון בשאלת עריכת הספר על בסיס השוואה בין תכנית - העל לבין הפרי המוגמר . שאיפתו הגדולה של הרב הנזיר הייתה להוכיח את קיומו של " הגיון עברי שמעי " ייחודי לתורת ישראל ולעמוד על מאפייניו העיקריים . דרך ההוכחה מבוססת על עיון היסטורי המגלה רצף ותמורות בהופעתה של רוח זו בספרות הנבואה , בפילוסופיה היהודית ובעיקר - בקבלה . רצף זה מוכיח לדעתו שרוח מיוחדת ( " קול הנבואה " ) - שמקורה בהתגלות האלוקית - מלווה את ישראל מאז ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד