פרק ראשון: עריכת הספר - חזון ומציאות

בקיץ , 1970 במסיבה שנערכה במשכן נשיא המדינה לכבוד הופעת הספר "קול הנבואה " , אמר הנשיא זלמן שז " ר : ספר זה , החובק זרועות עולם - את כל זרועות עולם ההגות היהודית - לי הוא גם ספר זיכרון . אם אני מרהיב לפתוח בו , הרי זה משום שיכולתי להיאחז " בגלימה " קדושה זו של שחר נעורינו כאשר , לא הרב מרן המחבר ולא אני , לא ידענו עוד מה צפוי לנו בגורלנו … אני עוד רואה את מרן הרב המחבר ואותי - אז בצעירותנו - יושבים על כסאות מסביב לשולחן , ובראש השולחן יושב הרב , הברון דוד גינזבורג ז " ל … כאשר עיינתי בספר והגעתי לפרקים מסוימים בו , אי אפשר היה שלא להיזכר שאנו למדנו את אותם פרקים יחד . כשהגעתי ל " אור ה '" של ר ' חסדאי קרשקש והגעתי ל "מלחמות ה '" של הרלב " ג , אינני יכול שלא להיזכר באותם הימים , שהיינו יושבים ליד השולחן והספרים היו פתוחים לפנינו , שנה תמימה למדנו את " אור ה '" וכב ' מרן המחבר היה מתחבב ע " י כך שהרב - הברון גינזבורג - היה נותן לקרוא את הפרקים הללו . אכן , יותר מיובל שנים עבר מאז הרב הנזיר התחיל לשרטט קווי יסוד לחיבורו הגדול עד הוצאתו לאור , כדבריו בהקדמה לספר . במהלך תקופה ארוכה זו לא ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד