אתנחתא

בלילות הייתי לן יחידי בבית המדרש , ולילה כיום יאיר ... הגיתי בחכמה הפנימית , ובאשמורה האחרונה , שונה משניות , בקול רנה , בניגון נועם ועדן אין סוף , וסודות נחמדים בטעמי הלכות המשנה , בלשונה ודקדוקי אמריה , וסוגיות התלמוד בביאוריה , מתגלים לפני , בעדן נועם הבינה , והכל נשמע בקול ניגון המשנה , כמו " המגיד " למרן הבית יוסף , קול ניגון המשנה מדבר בפי . הניגון הטהור , בקולו העדין , מגלה את הנעלם וטמיר , את אשר לא נראה , והכל מואר באור חדש , עולם חדש , ברוח חדש , מתגלה לפני , עת אעירה שחר . מגילת סתרים , א , נט השאיפה המיסטית מניחה מקום למכלול אפשרויות ביחסי האנושי והאלוהי ופותחת פתחים רבים לחיבור בין הפשט לסוד , בין החיצוני לפנימי , בין הגלוי לנסתר . המיסטיקן רואה במימד הגלוי של המציאות פתח למימד הסמוי מן העין . הוא מבקש לחדור אל ההוויה הרוחנית הפנימית של העולם הנגלה ולחוות במישרין את הנוכחות האלוהית הגלומה בו וכדברי רחל אליאור : המיסטיקה מתייחסת בעיקרה ל ' מציאות אחרת ' המצויה מעבר לעולם המוחשי , מציאות הנחשפת בפני החוזים בה עם הצטללות מסכי התודעה השגורה המאפילים עליה . מיסטיקנים הם אלה הטו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד