מעורבות קהילתית

יסדנו קבוץ אקדימי עברי , שחבריו היו , ד " ר מרדכי כהן , בן הרב , והרב ר ' אליהו בוצקו , ( עכשיו ראש הישיבה במונטרא ) ועוד סטודנטים ; סודר לימוד קבוע בס ' הכוזרי וגם היו משמיעים הרצאות . מגילת סתרים , א , נה במעבר למערב אירופה נפגש הרב הנזיר עם יהדות שונה מן המקובל ברוסיה . קהילות גרמניה הדבקות ברוחו של הרב שמשון רפאל הירש ( 1888 - 1808 ) פועלות ברוח " תורה עם דרך ארץ " ומשלבות בצורה הרמונית - אך לא תמיד נטולת מתחים - נאמנות למסורת ומעורבות במודרנה , לימוד תורה ועיון בחכמה , קהילתיות מגובשת ופתיחות לחברה הסובבת אותן . בצורה מפתיעה , הסטודנט המהגר - פליט רוסיה בשוויץ החופשית - מתחבר מהר מאד לדמויות המרכזיות של הקהילה המקומית , משתלב בה בסדרי לימוד והוראה ומקבל על עצמו מעורבות בעשייה הקהילתית . בפרייבורג הרב הנזיר מצא בקלות את הדרך לבית - המדרש ולחיי הקהילה : הייתי משכים להתפלל בצבור בבית התפלה הקטן , על יד בית הכנסת היפה , הסמוך לאוניבירסיטא . התודעתי לרב הקהלה , הרב ד " ר צימלס ( כעת בירושלים ) , וקבענו שעור במס ' שבת , ללמוד יחד , היו לי גם שעורים אחדים , עם פרנס הקהלה , עו " ד חרדי , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד