האקדמיה של הברון

הברון ר ' דוד גינזבורג ז " ל היה דמות אצילית , קורנת אורה וזיו על כל הסביב לו , מזכירה הדמויות האצילות של ר ' חסדאי ן ' שפרוט ור ' שמואל הנגיד . לו שיח ושיג עם רבי ושרי המדינה , ועם ראשי ומנהיגי האומה , מהחוגים המשכילים , וגם מהחוגים התורנים , הרבנים והאדמור " ים , ביחוד מליובויץ . הוא היה מלומד מומחה במזרחנות , ומבין פרק בשיר , נפש עדינה ופיוטית . מגילת סתרים , א , לא הברון דוד גיזבורג ( 1910 – 1857 ) המשיך בדרכו של אביו , הברון הוראץ ובדרכו של סבו יוסף יוזל גינזבורג , הן כנציגה הבלתי - רשמי של יהדות רוסיה בפני השלטונות הצארים והן כנדיב ופילנטרופ הדואג למוסדות הקהילה בשטחים . 67 שם - עט נוסף ליוסף קלוזנר . . 68 מאמר " שני בתים לחכמת ישראל " מאת " איש עברי " , בתוך " השלח " , יח ( תרס " ח ) , עמ ' . 8 – 1 רבים . ברם , יותר מאביו אשר פתח את ביתו לטובי אנשי הרוח , הספרות והאמנות של בירת רוסיה , היה הברון דוד גינזבורג בעצמו איש ספר ופילולוג , חוקר שירת ימי - הביניים ומבקר אמנות . הכשרתו הלימודית ( באוניברסיטאות של סנט - פטרבורג , גרמניה ופאריס ) כיוונה אותו לעיון ולמחקר , אך מסורת המשפחה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד