משבר ההשכלה היהודית ברוסיה

ב - 1 בינואר 1908 נערכה הפתיחה הרשמית של האקדמיה , ברוב עם ובנוכחות טובי נאורי הבירה וראשי סופריה וחכמיה היהודים , במעון המיוחד שנרכש לה , סמוך לביתו הפרטי של הברון . שז " ר , רבותינו , עמ ' 90 ציטוט זה המתאר את פתיחת ה " אקדמיה של הברון " מתרגם יפה את תחושת החגיגיות העוטפת את האירוע ומצטרף למקורות השונים ( זכרונות , קטעי עיתונות ,... ) המתיחסים בהדרת כבוד ל " אקדמיה של הברון גינזבורג " . ברם , ניתוח אותם המקורות והערכת השוואה בין האקדמיה לבין מוסדות אחרים מקבילים במערב אירופה מגלה , שחשיבותה והשפעתה ההיסטורית של האקדמיה הייתה מועטה ופחותה מהמשתמע במקורות . הופעתה והקמתה בסנט - פטרבורג , בתקופת פריחה והתחדשות לאחר משבר עמוק הפוקד את ההשכלה היהודית ברוסיה , הוא בין הגורמים המסבירים את היחס של הוקרה אותו רכשו כולם לאקדמיה . בפרק זה ברצוננו לשרטט את קווי היסוד לרקע ההיסטורי והחברתי . 18 הרב יעקב מאז " ה ( 1929 – 1859 ) היה רב ומנהיג ציוני בקהילה היהודית במוסקבה . ראו ספרו : זכרונות ( תל - אביב תרצ " ו ) וכן ס ' יעקב מזא " ה מאת זאב רבינר ( תל - אביב תשי " ח ) . . 19 שז " ר , רבותינו עמ ' ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד