על פרשת דרכים

בסוף שנת תרס " ט , מקבל הרב הנזיר החלטה משמעותית ביותר : אבל לא לכך נוצרת כותב לי דודי הרב מטולא , ונפשי קוראת לי אל על . הגיע אלי שמע האקדימיא היהודית מיסודו של הברון דוד גינצבורג בפטרבורג , והנני עוזב את המקום , ונוסע לשם , דרך טולא ומוסקבא ( מגילת סתרים , א , כח ) . תיאור פשוט זה מעלה מספר שאלות עקרוניות ביותר להבנת צעד משמעותי בזה בחייו : באיזה הקשר כותב לו " הרב מטולא " , דודו של הנזיר ; למה בחר הרב הנזיר לנסוע לאקדמיה של הרב גינזבורג ומה היו שיקוליו ? בעיזבונו של הרב הנזיר נמצא מכתב לרב מטולא , הרב אברהם הכהן ללא תאריך . אולם , לפי תוכנו של המכתב ומספר פרטים ( ציון עבודתו בתלמוד - תורה , בחינות האקסטרן , ובעיקר כתובתו בעיר שאוול ולא בבית הוריו בקאנאטופ ) ניתן לתארך אותו : שנת תרס " ט . במכתב זה , מבקש דוד כהן את עזרתו של דודו בהחלטה על המשך דרכו : אמרתי להביע לפני כ ' את מערכי לבי ולבקש מפיו עצה ותושייה … אני עובד פה בת " ת … חי אני חיים של הרוחה וענג ואולי גם של כבוד … אך דא עקא … אינו עולה . 13 המכתב הושאר מונח בתוך המחברת " המנהל " בין מספר דפים ריקים המפרידים בין תקופת טולא (...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד