עבודת המוסר

בקיבוץ ברדין למד חתנו של ר ' שלום פרוש , היה נקרא על שם עירו , הפריילי , והוא מוכיח , חוצב להבות אש , זריז . התודעתי אליו ביחוד . באמצע למוד הגמרא היינו מפסיקים , כמה פעמים ביום , ועולים אל בית המוסר , להתעוררות , לזכור שם שמים ולקבל עול מלכות שמים . מגילת סתרים , א , י "ד בעולם הישיבה הליטאית , לימוד התלמוד הוא הערך העליון ולו מוקדשות רוב שעות היממה . הלומדים האוחזים בסוגיה הבבלית העתיקה מרגישים את עצמם מחוברים לשרשרת מופשטת על - זמנית , המעידה על עצמה כ " קודמת לעולם" מחד ו " מקיימו " מאידך . ברם , האפשרות להימשך אחר העיסוק האינטלקטואלי בלבד , במנותק מהשלכותיו האתיות והשתמעויותיו הדתיות , היא הסכנה האורבת ללומד בבית - המדרש . במחשבת חז " ל אלטרנטיבה זו לובשת פנים רבות : " חכמתו מרובה ממעשיו " ( אבות , ג ' , ט ' ) , או " אוי להם … שעוסקין בתורה ואין בהן יראת שמים " ( יומא , עב , ע " ב : ) . רבים הם דברי החכמים המפליגים בשבחה של " היראה " כערובה לקיומה של " התורה " והם יוצרים תשתית רחבה וענפה לספרות מוסרית עשירה ומגוונת . חלק נכבד מספר " נפש החיים " , ספרו של רבי חיים מוולוז ' ין , מיי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד