חלק ראשון: ראשית הרוח - רקע ביוגראפי, היסטורי וחברתי