הערות מתודולוגיות

מלבד ספרו " קול הנבואה " שיצא לאור בשנת תש " ל ומספר מאמרים שפורסמו בבמות שונות , רוב יצירתו של הרב הנזיר עדיין טמונה בכתבי - יד . ארכיונו , ארכיון " נזר דוד " , הכולל אלפי דפים עוד לא נסקר בכללותו . בנוסף למכתבים שונים , לדברי עיתונות ולסיכומי הרצאות ושיעורים , הוא כולל כאמור , דברי הגות ודברי הלכה , חומר הקשור לספר " קול הנבואה " , וחומר רב על עריכת " אורות הקודש " לראי " ה קוק ולישיבת " מרכז הרב " . לאחר הסתלקותו של הרב הנזיר הוציאו לאור תלמידיו מספר חוברות הכוללות קטעי אגרות , ליקוטים והערות שונות מאת הרד " ך , ערוכים לפי סדר תמאטי . לחוברות אלו שמקורן . 19 ג ' שלום , " מיסטיקה וסמכות דתית " בתוך : " פרקי - יסוד בהבנת הקבלה וסמליה " , ירושלים תשמ " א , עמ ' . 13 קשה לקבל את הבחנתו של שלום במאמר זה בין "חוויה נבואית " שלה תוכן מילולי מוגדר לבין חוויה מיסטית שהיא " חסרה חיתוך - היגוי ברור" ( שם , עמ ' : ( 15 מיסטיקנים רבים - בכל הדתות - מתארים את חוויותיהם המלוות בדברי חזון או שמיעת קולות בתיאור מדויק מאד . . 20 במאמר המבוא הפותח את ספרו מבקש יוסף דן להבחין בין " מיסטיקה " לבין " קבל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד