פילוסופיה וקבלה במשנת הרב הנזיר

הרב הנזיר נחשף לראשונה לפילוסופיה בכלל ולפילוסופיה היהודית בפרט במהלך השנים בהן שהה באקדמיה של הברון גינזבורג בסט - פטרבורג . בזמן מלחמת העולם הראשונה ובעקבות פגישה עם הרב ניי מסנדומיר שבוואלין ( אשר גלה אף הוא לגרמניה ) הוא מעמיק בכתבי האר " י ושאר מקובלי צפת ( במיוחד רבי משה קורדובירו ורבי חיים ויטאל ) , במקביל ללימודיו האקדמיים . בעזבונו של הרב הנזיר נמצאים כתבי יד רבים העוסקים בקבלה , בין השאר הערות ל " ספר הזהר " ופירוש לספר " עץ חיים " לר ' חיים ויטאל . אך מעבר ללימוד הקבלה , הרב הנזיר חי את הקבלה ברמ " ח אבריו : הוא חי בתודעה של ייעוד ובחוויה של מתח רוחני גבוה ואפילו מיסטי . בנוסף לנדר הנזירות הוא נוהג סיגופים רבים , גוזר שתיקה על עצמו ובכלל , חי בפרישות מן העולם הזה . כבר בימי נעוריו שאף לזכות בנבואה והוא רואה צעד מכריע בתהליך זה בעלייתו לארץ ישראל בשנת תרפ " ב , צעד המקרב אותו למטרה הנעלה הרצויה . כמו כן , הוא מפרש את התפתחותה של התנועה הציונית ואת הקמתה של מדינת ישראל במונחים של גאולה , מתוך תודעה משיחית שעיקרה התחדשות פנימית של החיים הדתיים בעם ישראל . המעיין בספר " קול הנבו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד