ג. תמיכה בבן זוג: חובה ואחריות

מתוך מעגל האנשים הסועדים את החולה , בן הזוג הוא הנושא בנטל היום - יומי , לפעמים עד לרמה שהוא עצמו כאילו נושא את המוגבלות של בן זוגו ; הוא עצמו מתקשה לצאת מן הבית ולחיות חיי חברה מלאים , אם משום הנאמנות לבן הזוג ונקיפות המצפון המלוות את היציאה והשארתו מאחור ואם מפאת נזקקותו של בן הזוג . הד לתלותיות של החולה נמצא במושג ההלכתי " ערבות " . דין ערבות הוא הבסיס לאפשרות לברך בשביל אחר ולהוציאו ידי חובה . כאשר המברך הוא בתורת המצווה , הוא " בדין ערבות " . דא עקא , נחלקו הפוסקים אם דין ערבות חל כשמדובר בנשים . לדעת הרא " ש , נשים אינן ערבות לקיום המצוות של גברים בכלל , שלא כמו גברים , שעליהם חל דין זה של אחריות . מדבריו מסיק בעל דברי ירמיהו כי דין ערבות עשוי לגשר על פער ברמת החיוב בין איש לאיש , אך אינו חל עקרונית על נשים . הצל " ח ( ציון לנפש חיה ) אף הוא מקבל את דברי הרא " ש כפשוטם וסובר שנשים אינן בדין ערבות כלל ; לא כלפי גברים ולא של גברים כלפיהן . כן הוא סובר שבין נשים לבין עצמן אין ערבות . מדברים אלו עולה שאישה יכולה להוציא ידי חובת ברכה רק כשהיא מצווה בה באותו רגע מסוים , כיוון שעל מנת ש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר