מבוא כללי

זכות האדם לכבוד ולחיים בכבוד הולכת ותופסת מקום ומתבססת כאחת מזכויות היסוד של האדם במשפט הכללי . גם בדיונים ההלכתיים לא נפקד מקומה , וכבר נכתבו ספרים ומאמרים לא מעטים המבססים את " כבוד הבריות " כמושג בעל משקל מכריע בפסיקת ההלכה , בעיקר בנוגע לאנשים עם מוגבלויות נפשיות , שכליות או גופניות . ואולם שאלת כבוד האדם ושמירת צלם אלוקים שלו עולה לא רק בקבוצות חריגים כאלה ואחרות ; היא עשויה להופיע בתקופת ההזדקנות ובשלבים השונים של סוף החיים . ברוב המקרים הללו ההתפתחות והמעבר ממצב של אדם בריא ופעיל למצב של אובדן השליטה בגוף או בתפקודים מסוימים שלו הם הדרגתיים . בד בבד שאלת גבולות הכשירות ההלכתית מתעצמת . מנגד עולה הסוגיה של מידת הנכונות להפעיל את השיקול של " כבוד הבריות " במטרה לאפשר לאדם ההולך ונעשה מוגבל להביא לידי ביטוי את רצונותיו הדתיים , גם אם הם כלואים בגוף חסר אונים ועייף .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר