18 מבוא לניתוח דוחות כספיים

יחס יעילות אחד כבר פגשנו – מחזור סך הנכסים . יחס זה מודד כמה שקלים של מכירות מייצר בממוצע שקל אחד של נכסים . ככל שמחזור הנכסים גבוה יותר ביחס לחברות אחרות או ביחס לעבר , הרי שהחברה יעילה יותר בשימוש בנכסיה . ניתן להפעיל היגיון דומה למרכיבי ההון החוזר התפעולי . אנו נחשב את מחזור הלקוחות , מחזור המלאי ומחזור הספקים . מחזור הלקוחות ( Receivables Turnover ) מוגדר : יודגש שגם המכירות וגם יתרות הלקוחות יחושבו ללא השפעת מס ערך מוסף . בדרך כלל נהוג להשתמש ביתרת הלקוחות לפני ההפרשה לחובות מסופקים , אך שימוש ביתרת הלקוחות נטו אינו מהווה שגיאה . למעשה , מחזור הלקוחות מודד כמה פעמים במהלך התקופה החברה גובה את יתרות הלקוחות שלה . ניתן לתרגם את מחזור הלקוחות למונחי ימים על ידי החישוב הבא : ימי הלקוחות ( Days Sales Outstanding ) מודד כמה ימים בממוצע לוקח ללקוחות לשלם את חובם , כלומר מהו האשראי שמקצה החברה לקוחותיה . דוגמא : נניח שחברה מוכרת מוצרים בכל חודש תמורת 100 אלף שקל וגובה אותם במהלך החודש העוקב . לחברה זו תהיה יתרת לקוחות ממוצעת בת 100 אלף שקל , והמכירות יסתכמו לסך 1 . 2 מיליון שקל . מחזור הל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ