קראו בכותר - חשבונאות למקבלי החלטות : תיאוריה, תקינה, יישומים ותרגילים