17 השקעות בניירות ערך של תאגידים אחרים

. 1 מבוא פרק זה מטפל בעסקאות שבהן חברה אחת רוכשת ניירות ערך ( מניות רגילות ואיגרות חוב ) בחברה אחרת . אנו נכנה השקעות אלה השקעות בין - חברתיות . החברה הרוכשת את ההשקעה תיקרא החברה המשקיעה ( Investor ) ואילו החברה שבה מבוצעת ההשקעה תיקרא החברה המושקעת ( . ( Investee השאלות המרכזיות שבהן יש לטפל הן : כיצד יש להציג את ההשקעה במאזן החברה הרוכשת ? כיצד יש להכיר ברווחים מהשקעות בדוח רווח והפסד ? השקעות בין - חברתיות מסווגות לשלוש קטגוריות עיקריות : א . השקעות פסיביות – השקעות שבהן לחברה המשקיעה אין השפעה מהותית על תהליך קבלת ההחלטות בחברה המושקעת . השקעות כאלה הן בדרך כלל בסכומים נמוכים יחסית לגודל החברה המושקעת , ומטרתן להשקיע עודפי מזומנים כדי לקבל תשואה בטווח הקצר . ב . השקעות המקנות לחברה המשקיעה השפעה מהותית על תהליך קבלת ההחלטות בחברה המושקעת . השקעה המקנה השפעה מהותית דורשת משאבים גדולים יותר ואינה , בדרך כלל , בעלת אופי קצר טווח . חברה הרוכשת השפעה מהותית בחברה אחרת עושה זאת בדרך כלל בראייה אסטרטגית לטווח ארוך . ג . השקעות המקנות לחברה המשקיעה שליטה בחברה המושקעת . במקרים כאלה נוצרת ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ