14 הטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה

. 1 מבוא מסים הפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים הפרטיים והעסקיים של כל אדם . קיומם של מסים משפיע בצורה מהותית על התנהגות הפרטים והחברות ועל ההחלטות שהם מקבלים . מס הוא תשלום חובה המועבר מאזרחי המדינה ותושביה לשלטונות לצורך מימון פעולות השלטון . פעולות השלטון מבוצעות בעיקר באמצעות הסקטור הציבורי , והוצאות הסקטור הציבורי ממומנות בעיקר על ידי מסים . המסים מהווים מרכיב עיקרי בהכנסות המדינה , הרשויות המקומיות וגופים ציבוריים אחרים . הטלת מס נעשית מכוח חוק וגבייתו מבוצעת באמצעות מי שהוסמך לכך על ידי החוק ( רשות המסים , הרשות המקומית ) . לא ניתן לגבות מסים באופן שרירותי , וגביית המס נעשית תחת ביקורת מכיוון שמדובר למעשה בהפקעת משאבים פרטיים לטובת הכלל . המטרה הראשית של מערכת המיסוי היא מימון הוצאות הממשלה והוצאות הרשויות המקומיות . בנוסף , מערכת המס משמשת להגברת השוויון החברתי על ידי חלוקה מחדש של הכנסות המדינה . דבר זה מושג על ידי מיסוי גבוה יותר על העשירים ומיסוי נמוך יחסית על העניים . מערכת מיסוי כזאת נקראת מערכת מיסוי פרוגרסיבית ( . ( Progressive Taxation מערכת המס גם יוצרת מערכת תמריצים המשפיעים...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ