11 התחייבויות

7 . 2 דירוג איגרות חוב כאשר מדינה , רשות מקומית או חברה מנפיקות איגרות חוב , הרוכש הפוטנציאלי אינו יכול , בדרך כלל , להעריך לבדו את הסיכון הטמון באיגרת עקב מחסור במידע רלוונטי על יכולתו של המנפיק לעמוד בתשלומי הריבית והקרן . משקיעים רבים יימנעו מלרכוש ניירות ערך , ובכללן איגרות חוב , כאשר קיים פער מידע גדול בין המנפיק לרוכש נייר הערך . כאן נכנסות לתמונה חברות דירוג האשראי המספקות מידע רלוונטי על איכות האג ” ח ומקטינות בכך את פער המידע ( Information Gap ) הקיים בין המנפיק לרוכש הפוטנציאלי . חברות דירוג האשראי המובילות בעולם הן מודי ’ ז ( , ( Moody ’ s סטנדרד אנד פורס ( Standard and Poor ’ s , or S & P ) ופיץ ’ ( . ( Fitch חברות אלה גם מדרגות את איגרות החוב המונפקות על ידי מדינות . שתי חברות הדירוג המובילות בישראל הן מעלות ומדרוג . מעלות היא חברה בת של סטנדרט אנד פורס ואילו מדרוג היא חברה בת של מודי ’ ז . דירוג איגרת חוב נעשה לבקשת החברה המנפיקה , שגם משלמת עבור הדירוג . לחברה המנפיקה אין חובה לדאוג לדירוג האג ” ח , אך אם בחרה לדרג את האג ” ח עליה לפרסם שינויים בדירוג האג ”ח לאורך חיי הא...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ