10 רכוש בלתי מוחשי

. 1 מבוא נכסים לא מוחשיים ( Intangible Assets ) הם נכסים תפעוליים חסרי תוכן פיזי שאורך החיים הכלכלי שלהם ארוך יחסית . נכסים אלו אמורים לספק לעסק תועלת כלכלית בצורת הכנסות ( או תזרימי מזומן ) על פני אורך חייהם העולה על שנה אחת . מטרת הפירמה היא להפיק מהם תועלת תפעולית ולא להעמידם למכירה לצורך עשיית רווח . נכסים בלתי מוחשיים מאופיינים באי ודאות גבוהה לגבי יכולתם לספק הטבות כלכליות לעסק . בדרך כלל , נכסים בלתי מוחשיים הם ייחודיים לעסק וקשה להעביר אותם לעסקים אחרים . נכסים בלתי מוחשיים גם רגישים לשינויים כלכליים , כגון תחרות בשוק ושינויים טכנולוגיים . ובנוסף , קשה לאמוד את אורך החיים הכלכלי שלהם . התוצאה היא שקשה לאמוד באופן אובייקטיבי את העלות של נכסים בלתי מוחשיים , את אורך החיים שלהם ואת כושרם לייצר הטבות כלכליות בעתיד . קיימים סוגים רבים של נכסים בלתי מוחשיים . להלן כמה דוגמאות : מוניטין ( , ( Goodwill חוזי זכיינות ( , ( Franchises ידע מדעי או טכני ( , ( Scientific knowledge רישיונות ורישוי ( , ( Licenses קניין רוחני ( , ( Intellectual Property סימנים מסחריים ( , ( Trademarks שמות מותג...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ