8 נכסים קבועים

. 1 מבוא נכס ( Asset ) הוא משאב הצפוי לייצר הטבות כלכליות בעתיד שיזרמו אל הפירמה . נכסים קבועים ( Fixed Assets ) או רכוש קבוע ( Property , Plant and Equipment - PP & E ) הם נכסים מוחשיים המוחזקים לשימוש בייצור או באספקת סחורות ושירותים , להשכרה לאחרים או לצרכים מינהליים , וכן צפוי שישתמשו בהם יותר מתקופה אחת . נכסים קבועים הם נכסים תפעוליים שאורך החיים הכלכלי שלהם ארוך יחסית . נכסים אלו מספקים תועלת תפעולית בצורת הכנסות ( או תזרימי מזומן ) לפירמה על פני אורך חייהם העולה על שנה אחת . מטרת הפירמה היא להפיק מהם תועלת תפעולית ולא להעמידם למכירה לצורך עשיית רווח במהלך העסקים הרגיל . ניקח לדוגמא בניין . אם הבניין הוא מפעל המייצר הטבות כלכליות בצורת מוצרים למכירה , הרי שבניין זה יסווג במאזן העסק כרכוש קבוע . אם , לעומת זאת , הבניין הוא בניין דירות למכירה בחברת נדל ” ן העוסקת בשיווק דירות למכירה , הרי שהבניין יהווה מלאי דירות למכירה במאזן העסק . בניין דירות להשכרה המפיק דמי שכירות הוא סוג שלישי של רכוש לזמן ארוך המכונה נדל ” ן להשקעה . כללי החשבונאות שונים לגמרי לרכוש קבוע , מלאי ונדל ” ן להשק...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ