7 הכרה בהכנסה

. 1 מבוא מנקודת ראות כלכלית , המטרה העיקרית של העסק היא למקסם את הרווח , כלומר למקסם את ההכנסות תוך מזעור ההוצאות . מובן שלכל עסק ייתכנו מטרות נוספות , כגון תרומה לקהילה ודאגה לרווחת העובדים , אך בראש ובראשונה , עסק לא יוכל להמשיך להתקיים ללא רווחיות . לכן , צורת המדידה והדיווח החשבונאי של ההכנסות בדוח הרווח והפסד היא משמעותית ביותר כי שוויו הכלכלי של העסק , ויכולתו לתפקד כעסק חי לזמן ארוך תלויות ביכולתו לייצר הכנסות . בנוסף , עקרון ההקבלה בחשבונאות יוצר קשר חזק בין מדידת ההכנסות ומדידת ההוצאות בדוח הרווח והפסד , כך שצורת המדידה של ההכנסות משפיעה גם על מדידת ההוצאות . השאלות העיקריות העומדות לפנינו בפרק זה הן : א . מהן הכנסות ? ב . כיצד יש למדוד את ההכנסות בדוח הרווח והפסד ? ג . כיצד יש ליישם את עקרון ההקבלה במדידת ההוצאות הקשורות ליצירת ההכנסה ? בעיית המדידה של ההכנסות וההוצאות נובעת בעיקרה מהשימוש בחשבונאות על בסיס מצטבר . אם המערכת החשבונאית הייתה פועלת רק על בסיס מזומנים , הרי שלא הייתה שום בעיה למדוד את ההכנסות וההוצאות . במקרה כזה , סכום ההכנסה היה שווה לסכום שהתקבל במזומן מלקוחו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ