4 חשבונאות על בסיס מצטבר

. 1 מבוא פרק זה עוסק בבסיס מדידה חשבונאי הנקרא חשבונאות על בסיס מצטבר ( או חשבונאות צבירה ) . תחילה נסקור כמה בסיסי מדידה ולאחר מכן נטען מדוע חשבונאות על בסיס מצטבר עדיפה על האחרים . בשלב השני ננסה להבין כיצד מתבצעת מדידה חשבונאית על בסיס מצטבר . לבסוף , נציג דוגמא כוללת להכנת דוחות כספיים על בסיס מצטבר . שוויו של כל עסק ( וכל נכס ) נגזר מיכולתו לייצר הטבות כלכליות בעתיד . בדרך כלל , הטבות כלכליות אלה מתבטאות בתזרימי מזומנים עתידיים . הרווח התקופתי ( הרבעוני , החצי שנתי או השנתי ) ומרכיביו השונים חשובים להבנת הביצועים העסקיים של העסק בעבר , אך חשובים שבעתיים לצורך עריכת תחזיות לעתיד בדבר יכולתו של העסק לייצר למשקיעים שלו הטבות כלכליות בדמות תזרימי מזומנים עתידיים . הרווח התקופתי משמש גם להערכת הביצועים של ההנהלה ולטיב ההחלטות שהתקבלו על ידי ההנהלה בתקופה שחלפה . לכן , אחת הסוגיות המרכזיות בחשבונאות פיננסית היא כיצד יש למדוד את הרווח התקופתי : האם יש לשים דגש חזק יותר על תחזיות לעתיד או להתרכז יותר במדידת ביצועי העבר ? לפני שנפנה לצורת המדידה המקובלת בחשבונאות פיננסית , היא שיטת חשבונאו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ