3 ניתוח עסקאות בחשבונאות

. 1 התהליך החשבונאי מטרת התהליך החשבונאי היא הרכבת הדוחות הכספיים של העסק המדווח לתקופה המדווחת . התהליך החשבונאי מתחיל בעסקאות כלכליות ורישומן אחת לאחת בספרי החשבון של העסק תוך שימוש בכללי חשבונאות על בסיס מצטבר ( . ( Accrual Accounting חשבונאות על בסיס מצטבר היא מערכת דיווח המזהה ורושמת עסקאות במזומן וגם עסקאות שאינן במזומן , ולכן נחשבת לעדיפה על פני מערכת חשבונאות הרושמת אך ורק עסקאות במזומן ( . ( Cash Flow Accounting הרישום בספרי העסק מבוצע בעזרת שיטת הרישום הכפול ( Double Entry Book , ( Keeping המבוססת על משוואת המאזן . משוואת המאזן כוללת מצד אחד את הנכסים של העסק ומצד אחר את ההתחייבויות וההון העצמי שלו . ההיגיון הפנימי של משוואת המאזן הוא שלכל נכס יש בעלים ( נותני אשראי או בעלי ההון ) , ומנגד לא תיתכן בעלות על דבר שאינו קיים כנכס . כלומר בכל רגע נתון חייבת להתקיים המשוואה הבאה : נכסים = התחייבויות + הון עצמי Assets = Liabilities + Owners ’ Equity מכיוון שבכל רגע נתון מתקיימת משוואת המאזן , הרי שחייבת להתקיים המשוואה הבאה : השינוי בנכסים = שינוי בהתחייבויות + שינוי בהון העצמי Chan...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ